UF Fyrbåken

 

Lokalreservering:
vaktmästare 09-2724002,
E-mail: vaktmastare@fyrbåken.fi

Hyresavgifter / tillstälning

Hela lokalen

Serveringsutrymme